אגדות כלכליות

תשע"ג  סתיו 2012

המרצה: אריאל רובינשטיין Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: env

 

מועד:  ב 18:15-19:45

מספר קורס:   1880.1002

מיקום: נפתלי 201

 

הקורס הינו חלק מתכנית "כלים שלובים".

 

"סיליבוס".   וגם ---

 

עוזר הוראה: אבנר שליין Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: env

שעות קבלה של ע"ה: ראשון 11-13

 

חובת הקורס:  בחינה בשיעור האחרון  "בספרים פתוחים". 

חובה לא פורמאלית: הכנת תרגילים.

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: n23

 

 

 

 

 

כך התכוננתי לשיעור הראשון:

 

 

ספר להורדה חופשית: 

*        

2012:

שעור 1

שעור 13

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: camera1 ובגדול

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: camera1 ובגדול

 

מבחן מועד א

 

פתרון מבחן מועד א

 

תכנית הקורס:     קוד הכניסה לקבצים יינתן בשיעור

שבוע

נושא

לקראת השיעור

חומר נוסף

תרגילים

פתרונות


 

1  

מנגנוני הקצאה

 

 

תרגיל 1

פתרון 1

2

הג'ונגל

משחק

סיכום 2

תרגיל 2

פתרון 2

3

השוק

משחק

סיכום 3

תרגיל 3

פתרון 3

4

השוק

 

סיכום 4

 

 

5

בעיית השדכן

 

סיכום 5

תרגיל 4

פתרון 4

6

סיום בעיית השדכן

בחירה חברתית

 

סיכום 6

תרגיל 5

פתרון 5

7

בחירה חברתית

 

סיכום 7

תרגיל 6

פתרון 6

8

סיום בחירה חברתית

מבוא למשחקים

 

סיכום 8

 

 

9

שווי משקל של נאש

 

סיכום 9

תרגיל 7

פתרון 7

10

שווי משקל של נאש (המשך)

 

אין סיכום

תרגיל 8

פתרון 8

11

משחק סכום אפס

 

סיכום 11

 

 

12

משחק בצורה רחבה

 

סיכום 12

תרגיל 9

פתרון 9

13

שחמט ושלמה המלך

 

סיכום 13

תרגיל 10

פתרון 10