מיקרו כלכלה – 1

(מקבל ההחלטות הכלכלי)

תשע"ה  אביב 2015

 

אריאל רובינשטיין Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: env

ג 16-19 (ברגלס 012)

ד 8-11 (ברגלס 012)

 

עוזרי הוראה:

הדר וייסמן Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: env

תרגולים: שלישי 14-16 (ברגלס 001)

שעות קבלה: שלישי 13-14 (בתאום מראש)

 

חגית לביוד Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: env

שעות קבלה: ראשון 11-12 (בתאום מראש)

תרגולים:  שני  12-14 (ברגלס 001)  ו-14-16 (ברגלס 010)

 

מספר קורס:   1011.2103.10

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: warningהקורס הינו חלק מרצף קורסי המיקרו כלכלה בבית הספר לכלכלה. ואולם, תכנית הקורס עצמאית ואינה בהכרח חופפת לחומר בקורסים קודמים או עתידיים.  הבחינה בקורס אינה משותפת עם קבוצות אחרות.

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: n23

ג'והן מיינארד קיינס:

"נראה כי לימודי הכלכלה אינם דורשים כל כישרון ייחודי ממעלה גבוהה במיוחד. האין זה, מבחינה אינטלקטואלית, נושא קל בהשוואה לענפיהם הגבוהים של הפילוסופיה או של המדעים הטהורים? נושא קל, שרק מעטים מצטיינים בו! ההסבר לפרדוקס טמון אולי בכך שאמן הכלכלה חייב להחזיק בשילוב נדיר של כשרונות. הוא חייב להיות מתמטיקאי, היסטוריון, מדינאי פילוסוף – בדרגה מסויימת. הוא חייב להבין סמלים ולדבר במילים. הוא חייב לחשוב על הייחודי במונחים של הכללי, ולגעת במופשט ובמוחשי באותה המחשבה. הוא חייב לבחון את ההווה לאורו של העבר לצורך העתיד. שום חלק מאופיו של האדם או ממנהגיו אינו יכול לשכון לחלוטין מחוץ לטווח מבטו. הוא חייב להיות חדור מטרה ומנותק בעת ובעונה אחת: מרוחק ונאצל כאמן, ועם זאת לעתים קרוב לאדמה כפוליטיקאי" (קיינס אצל רוברט היילברונר, הפילוסופים הארציים, מרכז שלם 2012).

 

סיכומי שעורים: יופצו לאורך הקורס.

חובות הקורס:  בחינה. 

חובה לא פורמאלית: הגשת תרגילים.

 

שואלים אותי האם יש בקורס תועלת ב"חיים האמיתיים"? התשובה מצויה בוידאו ששלח לי בגאווה בוגר הקורס.

 

תשע"ה יום  שלישי

תשע"ה יום רביעי

שעור ראשון

ימין              שמאל

 

 

שעור ראשון

ימין           שמאל                

 

 

בחינת תשע"ה מועד א  פתרון

 

בחינת תשע"ה מועד ב  פתרון

 

 

תכנית הקורס:     קוד הגישה לקבצים השונים יינתן בשיעור

שבוע

 

נושא

לקראת השיעור

סיכומים

חומר נוסף

תרגילים

פתרונות

 

 

חלק א: מקבל החלטות

 

 

 

 

 

1  

 

פרדוקסים

שאלת העדפות

סיכום 1

 

 

תרגיל 1

פתרון 1

2

 

העדפות

סיכום 2

 

תרגיל 2

פתרון 2

3

 

תועלת, בחירה

סיכום 3

 

תרגיל 3

פתרון 3

4

 

בחירה

מקבץ 2 באתר

סיכום 4

 

תרגיל 4

פתרון 4

 

 

חלק ב: הצרכן

 

 

 

 

 

5

 

העדפות הצרכן

 

סיכום 5-6

 

תרגיל 5-6

פתרון 5-6

6

 

העדפות

 

 

 

 

 

7

 

בעיית הצרכן

שאלת קווי התקציב

סיכום 7-8

 

תרגיל 7

פתרון 7

8

 

המשך בעיית הצרכן וסטאטיקה השוואתית

 

 

 

תרגיל 8 (עדף צרכן)

פתרון 8

9

 

דוגמא ליישום: העדפות זמן

 

סיכום 9

 

תרגיל 9

פתרון 9

10

 

יצרן

 

סיכום 10

מאמר גלובס

מאמר EJ

תרגיל 10

פתרון 10

 

 

חלק ג: אי ודאות

 

 

 

 

 

11

 

אי ודאות

מקבץ 3 באתר

סיכום 11

 

תרגיל 11

פתרון 11

12

 

אי-ודאות

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: notes לקראת הבחינה:

דעת הסטודנטים על בחינות המרצה

 

1. בחינת תשס"ט מועד א  פתרון

2. בחינת תשס"ט מועד ב  פתרון

3. בחינת תש"ע מועד א   פתרון

4. בחינת תש"ע מועד ב   פתרון

5. בחינת תשע"א מועד א  פתרון

6. בחינת תשע"א מועד ב   פתרון

7. בחינת תשע"ב מועד א  פתרון

8. בחינת תשע"ב מועד ב  פתרון

9.  קובץ שאלות חזרה מתשס"ט ו-קובץ עם רמזים

10. בחינה "לדוגמא" מתשס"ט

 

תמונות הכיתה

2012:

שעור 2

שעור 14

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: camera1

(ובגדול)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: camera1

(ובגדול)

 

2011:

שעור 1

שעור 2

שעור 13

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: camera1

(ובגדול)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: camera1

(ובגדול)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: camera1

(ובגדול)