w w w . h a a r e t z . c o . i l

שובה של הציפור שמעולם לא היתה כאן

רינת צפריר

בפעם הראשונה מאז החלו בישראל פעולות להשבת ציפורים לטבע, החליטה רשות
הטבע והגנים להשיב ציפור שמעולם לא היתה חלק מעולם החי בישראל. המדובר
בהחלטה לקדם מבצע השבה לטבע של המגלן המצויץ, מין של ציפור הנמצא בסכנת
הכחדה. ההחלטה מעוררת חילוקי דעות בקרב הגורמים המקצועיים העוסקים בשמירת
טבע בארץ.
המגלן המצויץ הוא אחד העופות הנדירים ביותר בעולם. זהו עוף המקנן במושבות
על גבי צוקים ושמו ניתן לו בגלל מקורו המזכיר מגל. על פי ההערכות, נותרו
כיום פחות מ-400 מגלנים - רובם המכריע נמצא בשלוש מושבות בשמורת טבע
במרוקו.
המגלן מעולם לא קינן בישראל אלא רק במדינות סמוכות כמו סוריה, וככל
הנראה גם באחד הוואדיות בירדן. בשנות העשרים של המאה הקודמת נצפו מגלנים
גם לאורך הנילוס. עד שנות החמישים חיו קרוב ל-800 זוגות לאורך נהר הפרת
בטורקיה, ואולם הם נעלמו לחלוטין בסוף שנות השמונים. המגלן ניצוד בלא
רחמים משום שבשרו נחשב למעדן חביב במיוחד על בני אצולה באירופה.
לפי אקולוג הציפורים אהד הצפה, המשמש כיום היועץ המקצועי של רשות הטבע
והגנים בפרויקט להשבת מינים שונים של ציפורים לטבע בישראל, הציפור תיעלם
לחלוטין מהטבע אם לא יינקטו פעולות מיוחדות לשימורה. על פי הצעה משותפת
לו ולחברה להגנת הטבע, יתבצע מבצע ההשבה לטבע באמצעות פרויקט "לטבע
נולד" שאותו מממנת חברת תנובה.
עד היום לא נערך מבצע השבה לטבע של מגלן מצויץ בשום מקום בעולם, ככל
הנראה בגלל חוסר בתקציב וביכולת מקצועית. ואולם הצפה מאמין שיש הצדקה
למבצע בישראל אף שהציפור לא קיננה בה, משום שיש בארץ תנאים אקולוגיים
המתאימים להתפתחותה וכן יש את הידע המקצועי הדרוש.
לעומתו, כמה גורמים מקצועיים ברשות הטבע והגנים מתנגדים לרעיון של השבת
המגלן לטבע. לפני כמה חודשים פירסם ד"ר אייל שי, מחטיבת המדע של רשות
הטבע והגנים, מאמר במגזין "טבע וארץ" שבו ציין שהמגלן המצויץ אינו עונה
על הקריטריונים המחמירים שקבעו גופים בינלאומיים להשבת חיות בר לטבע.
לפי אותם קריטריונים, יש להשיב את בעל החיים רק לבית הגידול ההיסטורי
שלו ואסור שהוא יהווה סכנה למערכת האקולוגית הקיימת. ישי חושש שהכנסת
המגלן למערכת האקולוגית בישראל תביא לדחיקת מיני ציפורים אחרים, כמו
מגלן חום ומינים שונים של אנפות.
האיש שהחליט לקדם בסופו של דבר את פרויקט ההשבה לטבע הוא מנהל חטיבת
המדע של רשות הטבע והגנים, ד"ר אבי פרבולוצקי. זאת, משום שהוא העריך
שהכנסת המגלן לישראל לא תגרום נזקים אקולוגיים.
עם זאת, גם לפרבולוצקי היו ספקות לגבי הפרויקט. לכן הוא ביקש לקיים
מעקב אחר ההשפעות של השבת המגלן המצויץ לטבע, ולקבל כתנאי לביצוע הפרויקט
פנייה פורמלית מגורמי שמירת טבע בינלאומיים.
את הגישה החצויה שלו כלפי התוכנית ביטא פרבולוצקי במסמך שסיכם את הדיון
ברשות הטבע והגנים.
באותו מסמך הוא ציין שמוטב שהצפה יקדיש את עיקר מאמציו לטיפול בבעיות
שמירת טבע של עופות הנמצאים בעדיפות גבוהה יותר, אבל הוסיף שלאור המוטיוויציה
הגבוהה של הצפה לפעול להשבת המגלן ולאור הידע המקצועי הקיים בארץ בעניין
השבת חיות לטבע, יש לתמוך בפרויקט.
פורסם בתאריך- 19/07/2000
All rights reserved Haaretz     כל הזכויות שמורות ,"הארץ" ©
סגור חלון